จัดซื้อ / จัดจ้าง

ประกาศ / คำสั่ง

วันที่ 17  ส.ค.60  ห้วงเวลา 08.00-12.00  น. ภ.จว.นนทบุรี  ได้จัดงาน  รวมพลคน D.A.R.E.จังหวัดนนทบุรี ประจำปี2560  ขึ้น  ณ  วัดบางบัวทอง อ.ปากเกร็ด ...
เมื่อวันที่ 2 ส.ค.60 เวลา 15.00  น.  พล.ต.ต.สุศักดิ์  ปรักกมะกุล ผบก.ฯ ประชุมชี้แจงมอบนโยบายการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ และกำชับให้กวดขันอบายมุขในพื้นที่ รวมไปถึงการปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับสถานี โดยมี พ.ต.อ.ณัฐพล  ศุกระศร...
ประกวดราคาจ้างการ การจ้างงาน (93.14.18.00) จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแฟลต ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.บางบัวทอง เฉพาะเนื้องานส่วนที่เหลือและยังทำการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (...
สอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแฟลต ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น เฉพาะในส่วนเนื้องานที่ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม...
เมื่อวันที่ 28 ก.ค.60 พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผบก.ภ.จว.นนทบุรีปฏิบัติภารกิจ ดังนี้ เวลา 06.00 น.ร่วมทำบุญใส่บาตร ตามกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลนครนนทบุรี และไถ่ชีวิตโคกระบือ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เวลา 13.00...