Category: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแฟลต ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.บางบัวทอง (เฉพาะเนื้องานที่ยังทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
ประกวดราคาจ้างการ การจ้างงาน (93.14.18.00) จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแฟลต ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.บางบัวทอง เฉพาะเนื้องานส่วนที่เหลือและยังทำการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (...
สอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแฟลต ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น เฉพาะในส่วนเนื้องานที่ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม...