Category: ประกาศ/คำสั่ง

ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  (ศปลป.ภ.จว.นนทบุรี) ตั้งอยู่ที่ กองบังคับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 2/1 ซอยติวานนท์39  ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท์ 0...