Category: วีดิทัศน์

ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จัดชุดไล่ล่า ออกตระเวนตรวจป้องกันเหตุบนถนนสายหลัก สายรองตรวจค้นบุคคล รถจักรยานนตร์รถยนต์ ต้องสงสัย ที่อาจจะมาก่อเหตุ และกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวขับขี่รถจักรยานตร์สร้างความเดือดร้อนรำคาญ ในเขตพื้นที่ จำนวน 4 ชุด แต่ละชุดประกอบกำลังรถยนต์ 1 คัน...