*** สอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแฟลต ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น เฉพาะในส่วนเนื้องานที่ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

สอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแฟลต ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น เฉพาะในส่วนเนื้องานที่ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ พลาธิการและงานพัสดุ ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 2/1 ซอยนนทบุรี 39 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

001917 002025 002151 002303 002409 002519 002627 002727 002829

Leave a Reply

Your email address will not be published.