*** ประกวดราคาจ้างการ การจ้างงาน (93.14.18.00) จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแฟลต ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.บางบัวทอง เฉพาะเนื้องานส่วนที่เหลือและยังทำการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกวดราคาจ้างการ การจ้างงาน (93.14.18.00) จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแฟลต ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.บางบัวทอง เฉพาะเนื้องานส่วนที่เหลือและยังทำการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.p1.police.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 591 4679 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายละเอียด โปรดสอบถามมายัง ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผ่านทางอีเมลล์ [email protected] ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 โดยตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.p1.police.go.th ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560

003001 003107 003213 003311 003413 003515 003617 003719 003820 003926 004022

256 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น