114200

พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผบก.ฯ ประชุมชี้แจงมอบนโยบายการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ และกำชับให้กวดขันอบายมุขในพื้นที่ รวมไปถึงการปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับสถานี โดยมี พ.ต.อ.ณัฐพล ศุกระศร รอง ผบก. , ผกก.ทุก สภ. , ผกก.สส.ฯ, ผกก.ฝอ.ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.60 เวลา 15.00  น.  พล.ต.ต.สุศักดิ์  ปรักกมะกุล ผบก.ฯ ประชุมชี้แจงมอบนโยบายการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ และกำชับให้กวดขันอบายมุขในพื้นที่ รวมไปถึงการปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับสถานี โดยมี พ.ต.อ.ณัฐพล  ศุกระศร รอง ผบก. , ผกก.ทุก สภ. , ผกก.สส.ฯ, ผกก.ฝอ.ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.จว.นนทบุรี

114199 114200