866948

ภ.จว.นนทบุรี ได้จัดงาน รวมพลคน D.A.R.E. จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560

วันที่ 17  ส.ค.60  ห้วงเวลา 08.00-12.00  น. ภ.จว.นนทบุรี  ได้จัดงาน  รวมพลคน D.A.R.E.จังหวัดนนทบุรี ประจำปี2560  ขึ้น  ณ  วัดบางบัวทอง อ.ปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วม 27  โรง นักเรียนประมาณ 1,900  คน  เข้าร่วมกิจกรรม  และเวลา 11.00  น.มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผวจ.นนทบุรี  พล.ต.ต.สุศักดิ์  ปรักกมะกุล  ผบก.ฯ  พ.ต.อ.วสันต์  บุญเจริญ รอง ผบกฯ  พ.ต.อ.ณธีพัฒน์  ธรรมรัตน์โสภณ  รอง ผบก.ฯ ปปส. ภาค1  ,รอง รมน.จว.นนทบุรี(ทหาร),ผู้แทน สพฐ .เขต1,2  ,ผู้แทน เทศบาลนครนนทบุรี,ผู้แทน องค์กรส่วนท้องถิ่น  หน.สภ.ต่างๆ,ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

261625 261632 567519 567807 567808 567851 567853 567854 567858 567859 567881 662376 866948 866954