*** ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแฟลต ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.บางบัวทอง (เฉพาะเนื้องานที่ยังทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยแฟลต ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น สภ.บางบัวทอง (เฉพาะเนื้องานที่ยังทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่