นนทบุรี4 ตรวจเยี่ยม และสุ่มตรวจการฝึกทบทวนการระงับเหตุคนคลุ้มคลั่งของสายตรวจสภ.ปากเกร็ด

สภ.ปากเกร็ด ภ.จว.นนทบุรี นนทบุรี4 ตรวจเยี่ยม และสุ่มตรวจการฝึกทบทวนการระงับเหตุคนคลุ้มคลั่งของสายตรว

นนทบุรี 4 เปิดพิธีฝึกอบรม“โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนสยบคนคลุ้มคลั่ง”

สภ.ปากเกร็ด นนทบุรี 4 เปิดพิธีฝึกอบรม“โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครชุมชนสยบคนคลุ้มคลั่ง” ——&#8